Charter - HopeforkidsNepal_en

Go to content

Main menu:

Charter

About us
 
Translating.............

Cieľ, poslanie a aktivity

 
Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83.1990 Zb. O združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť vykonáva na základe tohto zákona, týchto stanov a v súlade so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
 
Stanovy:
 
Cieľom združenia je ochrana detí v Nepále pred detským otroctvom, human traffickingom a secuálnym otroctvom. Zdrpuženie sa bude akrívne podieľať na edukácii ľudí v odľahlých oblastiach ako tieto praktiky rozoznať a chrániť pred nim deti. Ďaším cieľom občianskeho združnenia je podporova detí a detských domovov v Nepále, pričom chce nadväzovať spoluprácu s existujúcimi detskými domovmi. Občianske združenie bude vyvíjať činnosti na zlepšenie kvality života detí v odľahlých oblastiach a organizovanie programu podpory núzdnych detí v Nepále. Združenie bude poskytovať humanitárnu a rozvojovú pomoc v zahraničí a poskytovať podtraviny, šatstvo a inú materiálnu podporu detí v Nepále. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie potrieb, činnosti a cieľov.

 
Činnosť združenia sa realizuje najmä:

 
a)    Usporadúvaním prednášok, školení, prezentácií a kurzov
 
b)   Organizovaním záujmových, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
 
c)    Vzdelávacími, odbornými a diskunými akciami a aktivitami
 
d)   Aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravia
 
e)    Spoluprácou s inými zahraničnými a domácimi subjektmi
 
f)     Propagovaním svojej činnosti
 
g)    Finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov
 
h)   Materiálno technickou podporou
 
i)      Tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na úzzemí SR a v zahraničí v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade so záujmami združenia.
 
Back to content | Back to main menu